top of page
iron-age-danube_W_edited.png
Routes4Routes.tif

DUNAVOVI VIRTUELNI PRETLOGI

 

O PROJEKTU


Bogata i kulturno raznolika arheološka baština Podunavlja jedini je ostatak tisućljeća razvoja našeg društva i nositelj važnih podataka o našoj prošlosti. Njegov ogromni potencijal za razvoj turizma u regiji suočava se s velikim izazovom, jer nije dovoljno vidljiv da bi se njime moglo održivo upravljati i koristiti. Pod „vidljivošću“ se podrazumijeva ne samo puka fizička prisutnost arheoloških artefakata ili rekonstrukcija nalazišta, već i vidljivost arheologije za širu javnost. Nove tehnologije omogućuju nam ne samo vizualizaciju arheološkog znanja na potpuno nove načine, već i njegovo brzo i atraktivno prenošenje široj javnosti.
Glavni cilj Dunavskog arheološkog e-krajolika je učiniti arheološku baštinu, posebno arheološke krajolike Podunavlja, regionalno, nacionalno i međunarodno vidljivijom i time privlačnijom za njenu integraciju u održivi kulturni turizam. Okosnica ovog zadatka su glavni muzeji u regiji, koji usmjeravaju pažnju i izvan vlastitih prostorija, tj. U najistaknutijim arheološkim krajolicima Podunavlja. Uključujući najsuvremenije tehnologije virtualne stvarnosti (VR) i proširene stvarnosti (AR), muzeji koje posjećuju glavni turisti, potaknut će posjetitelje da baštinu iskuse u izvornim krajolicima, ne samo u vlastitom zemlji, ali i u zemljama drugih partnera.
Projekt ne samo da želi podržati jednu od najvećih mreža glavnih institucija s arheološkim zbirkama i znanjem, već se usredotočuje i na dugoročnu kampanju unakrsne promocije arheološke kulturne baštine u regiji. Partnerstvo će također nastaviti rad finalističkog projekta RegioStars2018 željezno doba-Dunav promoviranjem nove rute željeznog doba Dunav i stvaranjem novih transnacionalnih arheoloških ruta kao alata za očuvanje ove baštine.

 

 

FINANCIRANJE


Ukupan proračun projekta je 2.517.612,44 eura. Europski Projekt sufinancira Europska unija putem ERDF-a za 2.118.635,56 eura i putem IPA II za 21.335,00 eura.

VREMENSKI OKVIR


01.07.2020. - 31.12.2022.

CILJEVI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je osigurati buduću orijentiranu podršku održivom upravljanju i turističkoj upotrebi arheološke baštine u Podunavlju poticanjem koordiniranog sudjelovanja glavnih muzeja s važnim arheološkim zbirkama i institucijama za arheološka istraživanja, s naglaskom na digitalnu vizualizaciju u prezentaciji arheološki krajolici.
Ciljevi projekta postići će se kroz sljedeće projektne aktivnosti:

• vizualizacija i promocija arheoloških krajolika u cjelini, ne samo pojedinačnih nalaza
• razvoj modela za održivu integraciju novih digitalnih tehnologija vizualizacije, prezentacije i zaštite arheološke baštine (AR i VR)
• razvoj zajedničke strategije i postavljanje zajedničkih standarda za integraciju novih digitalnih tehnologija u muzeje i institucije koje se bave kulturnom baštinom u Podunavlju
• zajedničke prezentacije digitalnih arheoloških pejzaža (eLandscapes) i kolektivne promotivne kampanje arheoloških nalazišta Podunavlja
• razvoj zajedničkih digitalnih normi, promocijske aktivnosti i poboljšanje transnacionalnih kulturnih ruta koje će izravno utjecati na percepciju i važnost arheološkog nasljeđa od šire javnosti, a koristit će i dugoročna suradnja s projektnim partnerima i ostalim dionicima iz Podunavlje.

 

 

 

PROJEKTNO PARTNERSTVO

Partnerstvo projekta Arheološki e-krajolici Dunava izgrađeno je oko mreže najvećih i najstarijih muzeja s arheološkim zbirkama na programskom području. Oni su institucije s dugom tradicijom i ogromnim kompetencijama u rješavanju različitih pitanja koja se tiču ​​arheološke baštine. Muzeji su zastupljeni na tri razine: nacionalni muzeji Češke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Rumunjske, regionalni muzej Štajerske (Austrija) i Roussea (Bugarska) te gradski muzej Vršac (Srbija), također odgovoran za Banatska regija. Ovo partnerstvo uključuje daljnje članove s kompetencijama na različitim poljima arheološke baštine. Znanstvenu potporu projektnom partnerstvu pruža Sveučilište u Beču s jednom od vodećih istraživačkih institucija za krajobraznu arheologiju i Tehničko sveučilište u Košicama. Institucije za zaštitu naslijeđa u Baden-Württembergu (Njemačka), Sloveniji (IPCHS) i Austriji (BDA) pokrivaju pitanja zaštite spomenika. Sudjelujući ASP-ovi imaju različite uloge i predstavljaju snažnu vezu partnerstva s regijama sa značajnim arheološkim potencijalom i potiču njihovo uključivanje u dunavsku mrežu arheoloških putova. Dodatni ASP-ovi pokrivaju određene zadatke u području tehničkog razvoja, turizma i donošenja politika.

 

 

 

PROJEKTNI PARTNERI

ERDF LP Univerzalni muzej Joanneum (AT)

ERDF PP 1 Universität Wien / Sveučilište u Beču (AT)

ERDF PP 2 Narodni muzej Slovenije / Narodni muzej Slovenije (SI)

ERDF PP 3 Zavod za varstvo kulturnih dediščina Slovenije / Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije (SI)

ERDF PP 4 Magyar Nemzeti Múzeum / Mađarski nacionalni muzej (HU)

ERDF PP 5 Muzeul National de Istorie a Romaniei / Nacionalni povijesni muzej Rumunjske (RO)

ERDF PP 6 Národní muzeum / Nacionalni muzej (CZ)

ERDF PP 7 Arheološki muzej u Zagrebu / Arheološki muzej u Zagrebu (HR)

ERDF PP 8 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart / Državni ured za kulturnu baštinu Baden-Württemberg (DE)

ERDF PP 9 Regionalni povijesni muzej - Ruse / Regionalni povijesni muzej Rousse (BG)

ERDF PP 10 Technická univerzita v Košicach / Tehničko sveučilište u Košicama (SK)

IPA II PP 1 Gradski muzej Vršac / Gradski muzej Vršac (RS)

 

POVEZANI STRATEŠKI PARTNERI

ASP 1 Austrijska savezna agencija za spomenike (AT)

ASP 2 Institut za antropološka istraživanja, Zagreb (HR)

ASP 3 Općina Donja Voća (HR)

ASP 4 Centar za pretpovijesno istraživanje (HR)

ASP 5 Javni zavod za upravljanje baštinom i turizmom Pivka, Park vojne povijesti (SI)

ASP 6 Vijeće sela Nemesvámos (HU)

ASP 7 Lokalna uprava Vértesszőlős (HU)

ASP 8 Veszprem-Balaton 2023 Plc. (HU)

ASP 9 Centar za studije kulturnog razvoja (RS)

ASP 10 Sveučilište u Grazu - Centar za modeliranje informacija - Austrijski centar za digitalne humanističke znanosti (AT)

ASP 11 Košicka samoupravna regija (SK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DUNAVOVI VIRTUELNI PRETLOGI

 

O PROJEKTU


Bogata i kulturno raznolika arheološka baština Podunavlja jedini je ostatak tisućljeća razvoja našeg društva i nositelj važnih podataka o našoj prošlosti. Njegov ogromni potencijal za razvoj turizma u regiji suočava se s velikim izazovom, jer nije dovoljno vidljiv da bi se njime moglo održivo upravljati i koristiti. Pod „vidljivošću“ se podrazumijeva ne samo puka fizička prisutnost arheoloških artefakata ili rekonstrukcija nalazišta, već i vidljivost arheologije za širu javnost. Nove tehnologije omogućuju nam ne samo vizualizaciju arheološkog znanja na potpuno nove načine, već i njegovo brzo i atraktivno prenošenje široj javnosti.
Glavni cilj Dunavskog arheološkog e-krajolika je učiniti arheološku baštinu, posebno arheološke krajolike Podunavlja, regionalno, nacionalno i međunarodno vidljivijom i time privlačnijom za njenu integraciju u održivi kulturni turizam. Okosnica ovog zadatka su glavni muzeji u regiji, koji usmjeravaju pažnju i izvan vlastitih prostorija, tj. U najistaknutijim arheološkim krajolicima Podunavlja. Uključujući najsuvremenije tehnologije virtualne stvarnosti (VR) i proširene stvarnosti (AR), muzeji koje posjećuju glavni turisti, potaknut će posjetitelje da baštinu iskuse u izvornim krajolicima, ne samo u vlastitom zemlji, ali i u zemljama drugih partnera.
Projekt ne samo da želi podržati jednu od najvećih mreža glavnih institucija s arheološkim zbirkama i znanjem, već se usredotočuje i na dugoročnu kampanju unakrsne promocije arheološke kulturne baštine u regiji. Partnerstvo će također nastaviti rad finalističkog projekta RegioStars2018 željezno doba-Dunav promoviranjem nove rute željeznog doba Dunav i stvaranjem novih transnacionalnih arheoloških ruta kao alata za očuvanje ove baštine.

 

 

FINANCIRANJE


Ukupan proračun projekta je 2.517.612,44 eura. Europski Projekt sufinancira Europska unija putem ERDF-a za 2.118.635,56 eura i putem IPA II za 21.335,00 eura.

VREMENSKI OKVIR


01.07.2020. - 31.12.2022.

CILJEVI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je osigurati buduću orijentiranu podršku održivom upravljanju i turističkoj upotrebi arheološke baštine u Podunavlju poticanjem koordiniranog sudjelovanja glavnih muzeja s važnim arheološkim zbirkama i institucijama za arheološka istraživanja, s naglaskom na digitalnu vizualizaciju u prezentaciji arheološki krajolici.
Ciljevi projekta postići će se kroz sljedeće projektne aktivnosti:

• vizualizacija i promocija arheoloških krajolika u cjelini, ne samo pojedinačnih nalaza
• razvoj modela za održivu integraciju novih digitalnih tehnologija vizualizacije, prezentacije i zaštite arheološke baštine (AR i VR)
• razvoj zajedničke strategije i postavljanje zajedničkih standarda za integraciju novih digitalnih tehnologija u muzeje i institucije koje se bave kulturnom baštinom u Podunavlju
• zajedničke prezentacije digitalnih arheoloških pejzaža (eLandscapes) i kolektivne promotivne kampanje arheoloških nalazišta Podunavlja
• razvoj zajedničkih digitalnih normi, promocijske aktivnosti i poboljšanje transnacionalnih kulturnih ruta koje će izravno utjecati na percepciju i važnost arheološkog nasljeđa od šire javnosti, a koristit će i dugoročna suradnja s projektnim partnerima i ostalim dionicima iz Podunavlje.

 

 

 

PROJEKTNO PARTNERSTVO

Partnerstvo projekta Arheološki e-krajolici Dunava izgrađeno je oko mreže najvećih i najstarijih muzeja s arheološkim zbirkama na programskom području. Oni su institucije s dugom tradicijom i ogromnim kompetencijama u rješavanju različitih pitanja koja se tiču ​​arheološke baštine. Muzeji su zastupljeni na tri razine: nacionalni muzeji Češke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Rumunjske, regionalni muzej Štajerske (Austrija) i Roussea (Bugarska) te gradski muzej Vršac (Srbija), također odgovoran za Banatska regija. Ovo partnerstvo uključuje daljnje članove s kompetencijama na različitim poljima arheološke baštine. Znanstvenu potporu projektnom partnerstvu pruža Sveučilište u Beču s jednom od vodećih istraživačkih institucija za krajobraznu arheologiju i Tehničko sveučilište u Košicama. Institucije za zaštitu naslijeđa u Baden-Württembergu (Njemačka), Sloveniji (IPCHS) i Austriji (BDA) pokrivaju pitanja zaštite spomenika. Sudjelujući ASP-ovi imaju različite uloge i predstavljaju snažnu vezu partnerstva s regijama sa značajnim arheološkim potencijalom i potiču njihovo uključivanje u dunavsku mrežu arheoloških putova. Dodatni ASP-ovi pokrivaju određene zadatke u području tehničkog razvoja, turizma i donošenja politika.

 

 

 

PROJEKTNI PARTNERI

ERDF LP Univerzalni muzej Joanneum (AT)

ERDF PP 1 Universität Wien / Sveučilište u Beču (AT)

ERDF PP 2 Narodni muzej Slovenije / Narodni muzej Slovenije (SI)

ERDF PP 3 Zavod za varstvo kulturnih dediščina Slovenije / Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije (SI)

ERDF PP 4 Magyar Nemzeti Múzeum / Mađarski nacionalni muzej (HU)

ERDF PP 5 Muzeul National de Istorie a Romaniei / Nacionalni povijesni muzej Rumunjske (RO)

ERDF PP 6 Národní muzeum / Nacionalni muzej (CZ)

ERDF PP 7 Arheološki muzej u Zagrebu / Arheološki muzej u Zagrebu (HR)

ERDF PP 8 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart / Državni ured za kulturnu baštinu Baden-Württemberg (DE)

ERDF PP 9 Regionalni povijesni muzej - Ruse / Regionalni povijesni muzej Rousse (BG)

ERDF PP 10 Technická univerzita v Košicach / Tehničko sveučilište u Košicama (SK)

IPA II PP 1 Gradski muzej Vršac / Gradski muzej Vršac (RS)

 

POVEZANI STRATEŠKI PARTNERI

ASP 1 Austrijska savezna agencija za spomenike (AT)

ASP 2 Institut za antropološka istraživanja, Zagreb (HR)

ASP 3 Općina Donja Voća (HR)

ASP 4 Centar za pretpovijesno istraživanje (HR)

ASP 5 Javni zavod za upravljanje baštinom i turizmom Pivka, Park vojne povijesti (SI)

ASP 6 Vijeće sela Nemesvámos (HU)

ASP 7 Lokalna uprava Vértesszőlős (HU)

ASP 8 Veszprem-Balaton 2023 Plc. (HU)

ASP 9 Centar za studije kulturnog razvoja (RS)

ASP 10 Sveučilište u Grazu - Centar za modeliranje informacija - Austrijski centar za digitalne humanističke znanosti (AT)

ASP 11 Košicka samoupravna regija (SK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

bottom of page